Híreink

59943d475f29d.jpg

Villamos vizsgálólaboratóriumunk NAT által akkreditált

2014.11.05-én a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) a villamos vizsgálólaboratóriumunkat az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak megfelelően akkreditálta. Akkreditációnk 2018.11.04-ig érvényes.
59943d0aef124.png

Az Európai Unió bejelentett szervezeteinek koordinációjában a VG 11 csoport Budapesten ülésezett

A Mádi és Társa Kft. szervezésében 2013. október 8-9. között Budapesten tartottuk meg az Európai Unió Bejelentett Szervezeteinek koordinációja keretein belül működő VG11 csoport (leesés elleni egyéni védőeszközök) soros ülését. Az Európai Unió 15 országából érkezett 22 szakértő a két nap alatt végigtárgyalta a területre vonatkozó szabályozást, szabványokat és a tagállamokban előforduló egyedi esetek tanulságait is. A soron következő ülés 2014-ben az egyik cseh bejelentett szervezet vendéglátásában lesz.
59943ceac8e87.jpg

Tájékoztató a villamosan szigetelő szakmai használatú lábbelikkel kapcsolatos változásokról (2013.04.02)

Több körlevél is terjesztésre került, ami az EN ISO 20345:2011 számú európai harmonizált szabvánnyal kapcsolatban sok pontos és néhány pontatlan információt tartalmazott.
2012. december 20-án az Európai Unió Bizottságának a 89/686/EGK irányelveiben megfogalmazottak szerint, az európai koordináció biztosítására működő Egyéni Védőeszköz Horizontális Bizottsága, és az Egyéni Védőeszköz Munkacsoportok kiadták állásfoglalásukat az irányelv hatálya alá eső szakmai használatú lábbelikkel kapcsolatban.

Ebben az állásfoglalásban kihirdetésre kerültek a biztonsági lábbelik megfelelőségértékelési tanúsítása (EK-típustanúsítvány érvényének felülvizsgálata) során követésre ajánlott szabályok, melyek az MSZ EN ISO 20345:2012 Személyi védőeszközök. Biztonsági lábbeli alkalmazására is vonatkoznak.

Az állásfoglalásban megfogalmazásra került:
1. Az EN ISO 20345:2004 és az EN ISO 20345:2007 szabványok alkalmazása 2013. június 30-ig biztosítja a védőlábbeli megfelelőségére vonatkozó vélelmet.
2. Az EN ISO 20345:2004 és EN ISO 20345:2007 szabványok alapján kiadott EK-típustanúsítványok érvényessége 2013. június 30.
3. 2013. július 01-től már csak az új EN ISO 20345:2011 (Magyarországon MSZ EN ISO 20345:2012) szabvány alapján adható ki EK-típustanúsítvány.
4. A 2013. július 01. előtt már forgalomba helyezett szakmai használatú lábbeliket a fenti szabályozás nem érinti, azokat a forgalmazók továbbra is árusíthatják.

Mit a teendő a Bizottság állásfoglalása alapján?

1. Mielőbb kérelmezni kell az EK-típustanúsítvány felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az érvénye alapján gyártott lábbeli védelmi szintje új követelményeknek való megfelelősége 2013. június 30-ig elbírálható legyen. A jelenleg érvényben lévő EK-típustanúsítvány 2013. június 30-án érvényét veszti.

2. Amennyiben a régi modell vizsgálata során a modell egyezést mutat az MSZ EN ISO 20345:2012 számú szabvány előírásaival, akkor a meglévő EK-típustanúsítványok a felülvizsgálat során érvényükben meghosszabbíthatók lesznek.
Technikailag ez azt jelenti, hogy a felülvizsgálat után a jelenleg érvényes EK-típustanúsítvány sorszámát kiegészítéssel tartalmazó sorszámú, új EK-típustanúsítvány kerül kiadásra (például az eredeti 1/1905 számú volt, akkor az új 1/1905-E lesz -€“ kiterjesztett, extended).
Az új EK-típustanúsítványban a modellszám megtartható, a tájékoztatókban az új modellszámot (ha van), az új szabványszámot és az új EK-típustanúsítvány számát kell szerepeltetni.
Az új EK-típustanúsítvány kiadásával egyidejűleg a hiteles mintapéldány (etalon) további hitelesítő jellel lesz ellátva az új követelményeknek való megfelelés igazolásaként.

3. Amennyiben a régi modell a felülvizsgálata során nem mutat egyezést az MSZ EN ISO 20345:2012 számú szabvány előírásaival, akkor a meglévő EK-típustanúsítványok érvényüket vesztik. A gyártónak (tanúsíttatónak) új megfelelőségértékelési eljárást kell kezdeményeznie új EK-típustanúsítvány kiadása érdekében. Ekkor minden esetben új modellszámot kell adni az eljárás alá vont lábbelinek.

4. Az EK-típustanúsítványok érvényvesztésének (ami nem azonosítható a visszavonással) közzétételéről a jogszabályok alapján gondoskodni kell.

5. Az MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű berendezéseken végzendő munkákhoz előírásai alapján gyártott szakmai használatú lábbelik villamos hatások elleni védelmi képessége elbírálásának alapjául - Magyarországon - a kijelölő által jóváhagyott vizsgálati utasítás szolgált. A lábbelik továbbá a rájuk vonatkozó szabványoknak való megfelelőségük alapján kaptak EK-típustanúsítványokat.

6. A hivatkozott vizsgálati utasításnak a megváltozott szabványok szerinti módosítása és a jogszabályoknak megfelelően a kijelölő hatóság által történő jóváhagyása napokon belül várható. Ezzel megteremtődik a feltétele a megváltozott szabványok és e szabványokkal összehangolt vizsgálati utasítások alapján történő megfelelőségértékelési tanúsításnak az új EK-típustanúsítványok kiadása érdekében.

További fontos tudnivalók:
- A használatban lévő lábbeliket a fenti változások nem érintik. A munkáltatóknál lévő lábbelik használatára a szabványok változása nincs hatással.
- Az előzőekben említett ajánlásnak, állásfoglalásnak jogszabályi alapja nincs. Az ajánlás alkalmazása kizárólag a gyártó (tanúsíttató) szakmai szempontú megfontolásán alapulhat.
- Valamennyi megfelelőségértékelési tanúsítási eljárás kezdeményezése (EK-típustanúsítvány kiadására vonatkozó kérelem benyújtása) kizárólag a gyártó döntésén alapszik, és minden Tanúsító Szervezet csak a gyártó kérelmének kézhezvételét követően kezd megfelelőségértékelési vizsgálat elvégzésébe.

Mindezeken túl felhívjuk a Tisztelt Gyártók figyelmét az előző ajánlások mellőzése esetén várható hatásokra:
- érvényét vesztett EK-típustanúsítvány alapján szakmai használatú lábbeli jogszerűen nem forgalmazható, ezért ezeknek a lábbeliknek a forgalmazására a továbbiakban nem lehet számítani.
- A különböző forrásokból származó, és eltérő pontosságú információk miatt a felhasználók (munkáltatók) várhatóan már csak az új szabvány előírásai szerint kiadott EK-típustanúsítvánnyal rendelkező termékeket fognak vásárolni.
- A régi szabvány szerint tanúsított, de a jelzett határnapot követően forgalomba hozott szakmai használatú lábbelik esetén az Európai Unió területén működő - a Magyarországinál sokkal szigorúbb - piacfelügyeletek a gyártókat rendkívül érzékenyen érintő eljárásokat indíthatnak.

Néhány fontos változás a szabványokban:
- a sarokrész kialakításához új előírások kapcsolódnak,
- néhány típus esetében a profilmélység előírásai változtak,
- a talpátszúrás elleni védelem előírásai változtak, a jövőben csak a fémes talpátszúrás elleni védelem lesz megfelelő a villamosan szigetelő lábbelik esetében,
- a jelölések között változások vannak,
- a követelmények között változások vannak.

A felülvizsgálatokkal kapcsolatos információk:
- a használatban lévő lábbelik időszakos felülvizsgálatát nem tartjuk szükségesnek,
- a gyártás utáni darabvizsgálatot az előírások alapján változatlanul el kell végezni,
- a felhasználók számára hasznos információ, hogy a 2013. június 30. előtt gyártott lábbelikben a Mádi és Társa Kft. darabvizsgálati jelölése megtalálható, így ezek a lábbelik forgalmazhatók és szabadon használhatók,
- 2013. június 30-át követően csak az új szabvány szerint gyártott lábbeliken végzünk gyártás utáni darabvizsgálatot. A Mádi és Társa Kft. ezzel kívánja biztosítani, hogy
o a felhasználókhoz csak az új előírásoknak eleget tevő lábbelik kerülhessenek, továbbá
o a jelzett időpont után a felhasználókhoz kerülő szakmai használatú lábbelik darabvizsgálati jelölésén az új szabványoknak való megfelelés követhető legyen.

Budapest, 2013. március 13.

Mádi Péter
ügyvezető
Mádi és Társa Műszaki, Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.
Bejelentett Tanúsító Szervezet
Európai Uniós notifikációs azonosító szám: 1556

KÖVESSE ÖN IS HÍREINKET A FACEBOOK-ON IS!